Wykonujemy korektę/adiustację oraz redakcję:
– książek,
– czasopism,
– druków reklamowych (w tym ulotek, folderów, katalogów),
– stron internetowych,
– prac magisterskich,
– listów motywacyjnych,
– życiorysów (cv).

Tworzymy:
– treści na strony internetowe,
– biuletyny firmowe,
– foldery i ulotki.

 

 

2006-2009 korekty.com