KOREKTA tekstu w języku polskim to sprawdzenie poprawności językowej, czyli zmiana tekstu w taki sposób,
aby był zgodny z zasadami polskiej gramatyki i interpunkcji.

ADIUSTACJA tekstu w języku polskim to korekta poszerzona o ingerencję w znaczenie, poprawność leksykalno-
-stylistyczną zdań oraz układ graficzny całego tekstu.

REDAKCJA tekstu w języku polskim to jego opracowanie pod względem merytorycznym i stylistycznym,
czyli przygotowanie tekstu do druku.

2006-2009 korekty.com